Daftar Surah (Urutan Sesuai Jumlah Surah)

Daftar Surah

Daftar Surah, Jumlah Ayat, dan Tempat Turunnya

1. Al-Fatihah الفاتحة
Artinya: Pembukaan
Jumlah Ayat 7 dan Turun dikota Mekkah disebut dengan surah Makiyah

2. Al-Baqarah البقرة
Artinya: Sapi Betina
Jumlah ayat 286 Turun di kota Madinah

3. Ali ‘Imran آل عمران
Artinya: Keluarga ‘Imran
Jumlah ayat 200 turun di kota Madinah.

4. An-Nisa’ النّساء
Artinya: Wanita
Jumlah ayat 176 turun di kota Madinah.

5. Al-Ma’idah المآئدة
Artinya: Jamuan (hidangan makanan)
Jumlah ayat 120 turun di kota Madinah.

6. Al-An’am الانعام
Artinya: Binatang Ternak
Jumlah ayat 165 turun di kota Mekkah.

7. Al-A’raf الأعراف
Artinya: Tempat yang tertinggi
Jumlah ayat 206 turun di Mekkah.

8. Al-Anfal الأنفال
Artinya: Harta rampasan perang
Jumlah ayat 75 turun di Madinah.

9. At-Taubah التوبة‎‎
Artinya: Pengampunan
Jumlah ayat 129 turun di kota Madinah.

10. Yunus ينوس
Artinya: Nabi Yunus
Jumlah ayat 109 turun di kota Mekkah.

11. Hud هود
Artinya: Nabi Hud
Jumlah ayat 123 turun di kota Mekkah.

12. Yusuf يسوف
Artinya: Nabi Yusuf
Jumlah ayat 111 turun di kota Mekkah.

13. Ar-Ra’d الرّعد
Artinya: Guruh (petir)
Jumlah ayat 43 turun surat di Mekkah.

14. Ibrahim إبراهيم
Artinya: Nabi Ibrahim
Jumlah ayat 52 turun di Mekkah.

15. Al-Hijr الحجر
Artinya: Al Hijr (nama gunung)
Jumlah ayat 99 turun di Mekkah.

16. An-Nahl النّحل
Artinya: Lebah
Jumlah ayat 128 turun di Mekkah.

17. Al-Isra’ بني إسرائيل
Artinya: Memperjalankan di waktu malam
Jumlah ayat 111 turun di kota Mekkah.

18. Al-Kahf الكهف
Artinya: Penghuni-penghuni gua
Jumlah ayat 110 turun di kota Mekkah.

19. Maryam مريم
Artinya: Maryam (Maria)
Jumlah ayat 98 turun Mekkah.

20. Ta Ha طه
Artinya: Ta Ha
Jumlah ayat 135 turun di Mekkah.

21. Al-Anbiya الأنبياء
Artinya: Nabi-Nabi
Jumlah ayat 112 turun di Mekkah.

22. Al-Hajj الحجّ
Artinya: Haji
Jumlah ayat 78 turun di kota Madinah & Makkah.

23. Al-Mu’minun المؤمنون
Artinya: Orang-orang mukmin
Jumlah ayat 118 turun di Mekkah.

24. An-Nur النّور
Artinya: Cahaya
Jumlah ayat 64 turun di Madinah.

25. Al-Furqan الفرقان
Artinya: Pembeda
Jumlah ayat 77 turun di kota Mekkah.

26. Asy-Syu’ara’ الشّعراء
Artinya: Penyair
Jumlah ayat 227 turun di Mekkah.

27. An-Naml النّمل
Artinya: Semut
Jumlah ayat 93 turun di Mekkah.

28. Al-Qasas القصص
Artinya: Cerita
Jumlah ayat 88 turun di Mekkah.

29. Al-‘Ankabut العنكبوت
Artinya: Laba-laba
Jumlah ayat 69 turun di Mekkah.

30. Ar-Rum الرّوم
Artinya: Bangsa Romawi
Jumlah ayat 60 turun di Mekkah.

31. Luqman لقمان
Artinya: Keluarga Luqman
Jumlah ayat 34 turun di Mekkah.

32. As-Sajdah السّجدة
Artinya: Sajdah
Jumlah ayat 30 turun di Mekkah.

33. Al-Ahzab الْأحزاب
Artinya: Golongan-Golongan yang bersekutu
Jumlah ayat 73 turun di Madinah.

34. Saba’ سبا
Artinya: Kaum Saba’
Jumlah ayat 54 turun di Mekkah.

35. Fatir فاطر
Artinya: Pencipta
Jumlah ayat 45 turun di kota Mekkah.

36. Ya Sin يس
Artinya: Yaasiin
Jumlah ayat 83 turun di Mekkah.

37. As-Saffat الصّافات
Artinya: Barisan-barisan
Jumlah ayat 182 turun di Mekkah.

38. Sad ص
Artinya: Shaad
Jumlah ayat 88 turun di kota Mekkah.

39. Az-Zumar الزّمر
Artinya: Rombongan-rombongan
Jumlah ayat 75 turun di Mekkah.

40. Al-Mu’min المؤمن
Artinya: Orang yg Beriman
Jumlah ayat 85 turun di Mekkah.

41. Fussilat فصّلت
Artinya: Yang dijelaskan
Jumlah ayat 54 turun di Mekkah.

42. Asy-Syura الشّورى
Artinya: Musyawarah
Jumlah ayat 53 turun di kota Mekkah.

43. Az-Zukhruf الزّخرف
Artinya: Perhiasan
Jumlah ayat 89 turun di Mekkah.

44. Ad-Dukhan الدّخان
Artinya: Kabut
Jumlah ayat 59 turun di kota Mekkah.

45. Al-Jasiyah الجاثية
Artinya: Yang bertekuk lutut
Jumlah ayat 37 turun di kota Mekkah.

46. Al-Ahqaf الَأحقاف
Artinya: Bukit-bukit pasir
Jumlah ayat 35 turun di Mekkah.

47. Muhammad محمّد
Artinya: Muhammad
Jumlah ayat 38 turun di kota Madinah.

48. Al-Fath الفتح
Artinya: Kemenangan
Jumlah ayat 29 turun di Madinah.

49. Al-Hujurat الحجرات
Artinya: Kamar-kamar
Jumlah ayat 18 turun di kota Madinah.

50. Qaf ق
Artinya: Qaaf
Jumlah ayat 45 turun di kota Mekkah.

51. Az-Zariyat الذّاريات
Artinya: Angin yang menerbangkan
Jumlah ayat 60 turun di Mekkah.

52. At-Tur الطّور
Artinya: Bukit
Jumlah ayat 49 diturunkan di kota Mekkah.

53. An-Najm النّجْم
Artinya: Bintang
Jumlah ayat 62 turun di kota Mekkah.

54. Al-Qamar القمر
Artinya: Bulan
Jumlah ayat 55 turun di kota Mekkah.

55. Ar-Rahman الرّحْمن
Artinya: Yang Maha Pemurah
Jumlah ayat 78 turun di Madinah & Mekkah.

56. Al-Waqi’ah الواقعه
Artinya: Hari Kiamat
Jumlah ayat 96 turun di Mekkah.

 

57. Al-Hadid الحديد
Artinya: Besi
Jumlah ayat 29 turun di kota Madinah.

58. Al-Mujadilah المجادلة
Artinya: Wanita yang mengajukan gugatan
Jumlah ayat 22 turun di kota Madinah.

59. Al-Hasyr الحشْر
Artinya: Pengusiran
Jumlah ayat 24 di turunkan di kota Madinah.

60. Al-Mumtahanah الممتحنة
Artinya: Wanita yang diuji
Jumlah ayat 13 turun di Madinah.

61. As-Saff الصّفّ
Artinya: Satu barisan
Jumlah ayat 14 turun di Madinah.

62. Al-Jumu’ah الجمعة
Artinya: Hari Jum’at
Jumlah ayat 11 di Madinah.

63. Al-Munafiqun المنافقون
Artinya: Orang-orang yang munafik
Jumlah ayat 11 turun di Madinah.

64. At-Tagabun التّغابن
Artinya: Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan
Jumlah ayat 18 turun di Madinah.

65. At-Talaq الطّلاق
Artinya: Talak
Jumlah ayat 12 turun di Madinah.

66. At-Tahrim التّحريم
Artinya: Mengharamkan
Jumlah ayat 12 turun di Madinah.

67. Al-Mulk الملك
Artinya: Kerajaan
Jumlah ayat 30 turun di Mekkah.

68. Al-Qalam القلم
Artinya: Pena
Jumlah ayat 52 turun di Mekkah.

69. Al-Haqqah الحآقّة
Artinya: Hari kiamat
Jumlah ayat 52 turun di Mekkah.

70. Al-Ma’arij المعارج
Artinya: Tempat naik
Jumlah ayat 44 turun di Mekkah.

71. Nuh نوح
Artinya: Nuh
Jumlah ayat 28 turun di Mekkah.

72. Al-Jinn الجنّ
Artinya: Jin
Jumlah ayat 28 turun di Mekkah.

73. Al-Muzzammil المزمّل
Artinya: Orang yang berselimut
Jumlah ayat 20 turun di Mekkah.

74. Al-Muddassir المدشّر
Artinya: Orang yang berkemul
Jumlah ayat 56 turun di kota Mekkah.

75. Al-Qiyamah القيمة
Artinya: Hari Kiamat
Jumlah ayat 40 turun di kota Mekkah.

76. Al-Insan الْاٍنسان
Artinya: Manusia
Jumlah ayat 31turun di Madinah.

77. Al-Mursalat المرسلات
Artinya: Malaikat-Malaikat Yang Diutus
Jumlah ayat 50 turun di Mekkah.

78. An-Naba’ النّبا
Artinya: Berita besar
Jumlah ayat 40 turun di Mekkah.

79. An-Nazi’at النّازعات
Artinya: Malaikat-Malaikat Yang Mencabut
Jumlah ayat 46 turun di Mekkah.

80. ‘Abasa عبس
Artinya: Ia Bermuka masam
Jumlah ayat 42 turun di Mekkah.

81. At-Takwir التّكوير
Artinya: Menggulung
Jumlah ayat 29 turun di Mekkah.

82. Al-Infitar الانفطار
Artinya: Terbelah
Jumlah ayat 19 turun di Mekkah.

83. Al-Tatfif المطفّفين
Artinya: Orang-orang yang curang
Jumlah ayat 36 turun di Mekkah.

84. Al-Insyiqaq الانشقاق
Artinya: Terbelah
Jumlah ayat 25 turun di Mekkah.

 

85. Al-Buruj البروج
Artinya: Gugusan bintang
Jumlah ayat 22 turun di Mekkah.

86. At-Tariq الطّارق
Artinya: Yang datang di malam hari
Jumlah ayat 17 turun di Mekkah.

87. Al-A’la الْأعلى
Artinya: Yang paling tinggi
Jumlah ayat 19 turun di kota Mekkah.

88. Al-Gasyiyah الغاشية
Artinya: Hari Pembalasan
Jumlah ayat 26 turun di Mekkah.

89. Al-Fajr الفجر
Artinya: Fajar
Jumlah ayat 30 turun di kota Mekkah.

90. Al-Balad البلد
Artinya: Negeri
Jumlah ayat 20 turun di Mekkah.

91. Asy-Syams الشّمس
Artinya: Matahari
Jumlah ayat 15 turun di kota Mekkah.

92. Al-Lail الّيل
Artinya: Malam
Jumlah ayat 21 turun di Mekkah.

93. Ad-Duha الضحى‎‎
Artinya: Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha)
Jumlah ayat 11turun di Mekkah.

94. Al-Insyirah الانشراح‎‎
Artinya: Melapangkan
Jumlah ayat 8 turun di Mekkah.

95. At-Tin التِّينِ
Artinya: Buah Tin
Jumlah ayat 8 turun di kota Mekkah.

96. Al-‘Alaq العَلَق
Artinya: Segumpal Darah
Jumlah ayat 19 turun di kota Mekkah.

97. Al-Qadr الْقَدْرِ
Artinya: Kemuliaan
Jumlah ayat 5 tutun di Mekkah.

98. Al-Bayyinah الْبَيِّنَةُ
Artinya: Pembuktian
Jumlah ayat 8 turun di Madinah.

99. Az-Zalzalah الزلزلة‎‎
Artinya: Kegoncangan
Jumlah ayat 8 turun di Mekkah.

100. Al-‘Adiyat العاديات‎‎
Artinya: Berlari kencang
Jumlah ayat 11turun di Mekkah.

101. Al-Qari’ah القارعة‎‎
Artinya: Hari Kiamat
Jumlah ayat 11 turun di Mekkah.

102. At-Takasur التكاثر‎‎
Artinya: Bermegah-megahan
Jumlah ayat 8 turun di Mekkah.

103. Al-‘Asr العصر
Artinya: Masa Waktu
Jumlah ayat 3 turun di kota Mekkah.

104. Al-Humazah الهُمَزة‎‎
Artinya: Pengumpat
Jumlah ayat 9 turun di kota Mekkah.

105. Al-Fil الْفِيلِ
Artinya: Gajah
Jumlah ayat 5 turun di kota Mekkah.

106.Quraisy قُرَيْشٍ
Artinya: Suku Quraisy
Jumlah ayat 4 turun di Mekkah.

107. Al-Ma’un الْمَاعُونَ
Artinya: Barang-barang yang berguna
Jumlah ayat 7 turun di kota Mekkah.

108. Al-Kausar الكوثر
Artinya: Nikmat yang berlimpah
Jumlah ayat 3 turun di Mekkah.

109. Al-Kafirun الْكَافِرُونَ
Artinya: Orang-orang kafir
Jumlah ayat 6 turun di Mekkah.

110. An-Nasr النصر‎‎
Artinya: Pertolongan
Jumlah ayat 3 turun di Madinah.

111. Al-Lahab المسد‎‎
Artinya: Gejolak Api Sabut
Jumlah ayat 5 turun di Mekkah.

112. Al-Ikhlas الإخلاص‎‎
Artinya: Ikhlas
Jumlah ayat 4 turun di Mekkah.

113. Al-Falaq الْفَلَقِ
Artinya: Waktu Subuh
Jumlah ayat 5 turun di Mekkah.

114. An-Nas النَّاسِ
Artinya: Manusia
Jumlah ayat 6 turun di kota Mekkah